MUIB (Mapa Urbanístic de les Illes Balears)El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

Informació general i notes importants sobre el projecte.


ARXIU DIGITAL DE PLANEJAMENT:© Govern de les Illes Balears