Escala de referència 1: La informació publicada té caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar l'aprovada i publicada per l'organisme competent. ETRS89 FUS 31N X: Y: