Planejaments del municipi de: Llucmajor

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT EXISTENTS:
Només planejaments vigents
Només planejaments aprovats a partir de data
Tots
 
NOU INSTRUMENT   REVISIÓ   REVISIÓ I ADAPTACIÓ   ADAPTACIÓ NORMA SUPRAMUNICIPAL   MODIFICACIÓ PUNTUAL   SUSPENSIÓ   CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL   TEXT REFÓS   TEXT CONSOLIDAT   ANUL·LACIÓ   COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS  
 
 

© Govern de les Illes Balears