Planejaments del municipi de: null

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT EXISTENTS:
Només planejaments vigents
Només planejaments aprovats a partir de data
Tots
 
NOU INSTRUMENT   REVISIÓ   REVISIÓ I ADAPTACIÓ   ADAPTACIÓ NORMA SUPRAMUNICIPAL   MODIFICACIÓ PUNTUAL   SUSPENSIÓ   COMPLIMENT DE PRESCRIPCCIONS   CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL   TEXT REFÓS   TEXT CONSOLIDAT   ANUL·LACIÓ  
 
 © Govern de les Illes Balears